NAM CHÂM KHỐI VUÔNG

NAM CHÂM KHỐI VUÔNG


 Giá sản phẩm :  Call

NAM CHÂM ĐẤT HIẾM NdFeB

Vuông 70x70x30; 70x70x25; 80x80x40; 100x100x25; 10x80x30; ...

lực từ 9000-11000 gauss