MÁY PHUN CÁT- PHUN BI

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA


 Giá sản phẩm :  Call

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA.

Công dụng giúp chúng ta đóng mở khí cho bồn phun cát ở tại vị trí người phun thông qua hệ thống khí nén .