MÁY PHUN CÁT- PHUN BI

BÌNH LỌC KHÍ THỞ


 Giá sản phẩm :  Call

BÌNH LỌC KHÍ THỞ

Có công dụng lọc sạch nguồn khí trước khi cung cấp khí cho công nhân sử dụng trong quá trình phun cát .